بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

بهداشت محیط

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : لیلا مظلومی

مدرک تحصیلی :

کارشناس بهداشت محیط

سمت:

مسئول بهداشت محیط

شماره داخلی : 

236

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط:

1-آموزش مستمر به بیماران ، پرسنل و مراجعین در مورد کلیه برنامه های بهداشتی

2- شرکت فعال در کمیته بهداشت و کنترل عفونت و طرح موضوعات مربوطه

3- نظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلر باقیمانده

4- نظارت و کنترل بر نحوه جمع آوری ، انتقال ، نگهداری و دفع صحیح زباله

5- نظارت بر وضعیت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان از قبیل توری پنجره ها ، کپسول اطفاء حریق و ...

6- برنامه ریزی و نظارت بر برنامه شستشو نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخشهای بیمارستان

7-نظارت بر وضعیت بهداشت آشپزخانه و تهیه و توزیع مواد غذایی

8- شرکت در سمینارها ، جلسات آموزشی ، باز آموزی و کلاسهای آموزشی جهت بالا بردن سطح اطلاعات و انتقال به بیماران

9- برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء شاخصهای اعلام شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب ، فاضلاب ، مواد زائد جامد آشپزخانه و رختشویخانه

10-نظارت بر مراکز فروش مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان (بوفه ، فروشگاه و ....)

11-حفظ و ارتقاء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور

12-هماهنگی با مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت رفع اشکالات بهداشتی

13-ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها

14-ابلاغ و اجرا و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط

15-همکاری در برنامه ریزی و پایش برنامه بهداشت محیط با مسئولین  مربوطه

16-همکاری با ادارات و موسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند .

17- مطالعه پیرامون به کار بردن روش های جدید عملیاتی به منظور بازده و کارایی

18-آموزش بهداشت شامل نیاز سنجی ، برگزاری کلاس ، تهیه پمفلت ، پوستر ، جزوه آموزشی ، نمایش فیلم و ...

19-کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به کار گیری روش های مناسب

20-نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضلاب بیمارستان

21- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و نگهداری از مواد شوینده و ضدعفونی کننده

22- برنامه ریزی و نظارت بر امر ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و محیط

23-همکاری در امر آموزش و کارآموزی دانشجویان

24- رسیدگی به شکایات بیماران ، همراهان ،مراجعین و پرسنل از موارد و مسایل بهداشتی بیمارستان

25- مشارکت و همکاری در هنگام بروز بلایا ، اپیدمی ها و ارائه خدمات لازم

26- تهیه و تنظیم آمار واحد

27- پیگیری امور مربوط به واحد (تاسیساتی ، تعمیراتی ، و نظافت واحد و ...)

28-بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن

29- برنامه ریزی جهت آموزش و آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد 

30-هماهنگی تشکیلات جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق

31- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

32- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها ، نقایص و...)

33-نظارت بر بهداشت فردی و نظارت کارکنان و تهیه شناسنامه بهداشتی برای پرسنل از جمله کادر آشپزخانه ، خدمات ، متصدی بوفه

34- پیگیری و اقدام در زمینه مسایل بهداشتی و حفاظتی مراکز پرتو های یونساز  از طریق کارشناس      ذیر بط

35-بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش ،سرمایش) و پیگیری رفع مشکلات اجتماعی موجود .

36- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق