بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تسویه و ترخیص

مدیر امور اداری و عمومی

مدیر امور اداری و عمومی نام و نام خانوادگی: مهندس امین عسکری مدرک تحصیلی: مهندس برق سمت: مدیر امور اداری و عمومی   "شرح وظایف کارشناس امور اداری" رعایت قوانین ونظام اداری سلسله مراتب طبق چارت تشکیلاتی  نظارت بر کار پرسنل تدارکات و تقسیم کار بین ...

تسویه و ترخیص

تسویه و ترخیص نام و نام خانوادگی: سمانه فیروزیان مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و مدارک پزشکی سمت: مسئول واحد تسویه و ترخیص   شرح وظایف پرسنل واحد تسویه و ترخیص" -  تحویل گرفتن مدارک بیمه ای از پذیرش و مرتب سازی و رفع عیوب آنها و تحویل دادن ...

خدمات و تنظیفات

خدمات و تنظیفات شرح وظایف مسئول خدمات : تنظیم برنامه روزانه و تقسیم وظایف بین قسمت های تحت سرپرستی و هماهنگی وهدایت واعمال کنترلهای لازم هماهنگی و نظارت برای ارائه خدمات عمومی در سطح بیمارستان نظیر تنظیف و جمع آوری و دفع زباله ،نقل و انتقال تخت ها و تشک ها در اتاق ...

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی بهزادی سمت : مسئول بهداشت حرفه ای تحصیلات : کارشناس بهداشت حرفه ای     شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای" تدوین خط مشی ، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان ...

انتظامات

انتظامات معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : جلال سجادی سمت : مسئول انتظامات تحصیلات : ديپلم تلفن داخلی : 229   سایر پرسنل : جعفر تیرکمانی مسلم سروستانی سید یوسف خالقی علی خوشکام احمد آزادی غلامحسن ...