بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

مدیر امور اداری و عمومی

پیوست ها:

ماشین بیهوشی.pdf حجم فایل:193.12 کیلوبایت
آمبوبگ.pdf حجم فایل:206.78 کیلوبایت
فلومتر اکسیژن.pdf حجم فایل:128.50 کیلوبایت
پالس اکسیمتر.pdf حجم فایل:154.65 کیلوبایت
پمپ سرم.pdf حجم فایل:147.72 کیلوبایت
کپسول اکسیژن.pdf حجم فایل:130.14 کیلوبایت
مانیتور علائم حیاتی.pdf حجم فایل:382.84 کیلوبایت
ساکشن.pdf حجم فایل:150.38 کیلوبایت
پمپ سرنگ.pdf حجم فایل:258.00 کیلوبایت
نوار قلب.pdf حجم فایل:452.13 کیلوبایت
الکتروشوک.pdf حجم فایل:218.06 کیلوبایت
الکتروشوک مغزی.pdf حجم فایل:215.69 کیلوبایت
در شرايط بحراني ct scan - دستورالعمل نگهداري و ضد عفوني کردن.pdf حجم فایل:529.91 کیلوبایت
3M نگهداری و تمیز کردن ماسک.pdf حجم فایل:233.74 کیلوبایت