بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

واحد تجهیزات پزشکی

مسئول واحد :

 

نام و نام خانوادگی :                                       مهندس جواد زارع

سمت :                                                                 مسئول تجهیزات و ملزومات پزشکی

تحصیلات :                                                           کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

سابقه کار :                                                          8 سال

داخلی :                                                                 298 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی :

 

1-سرپرستی و نظارت بر کار گروههای تعمیرات تجهیزات پزشکی و کارگاههای مربوطه

2-رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی دستگاهها

3-جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری ، تعمیرات و تهیه لوازم ماشین آلات و دستگاههای پزشکی

4-نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بر اساس استانداردهای تعیین شده

5-آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و ماشین آلات پزشکی به تکنسینهای تعمیرات تجهیزات پزشکی

6-تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه ها و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی

7-انجام تحقیقات نظری و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری و تعمیر لوازم و ماشین آلات پزشکی

8-نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب انها

9-نظارت در بررسی پیشنهادهای ارجاع شده مربوط به استانداردهای وسایل و لوازم دستگاههای پزشکی

10-تهیه طرحهای تجهیزاتی بیمارستان

11-نظارت در انجام تحقیقات و آزمایشهای لازم در زمینه ساخت و تعمیرات تجهیزات پزشکی و استاندارد کردن آنها

12- تهیه دستورالعمل و آموزش به کارکنان واحدها در خصوص نحوه کار با دستگاهها

13-نظارت برنحوه انجام کالیبراسیون دستگاهها

14- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق