بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تماس با ما

ارسال پیام

تماس با ما

 شماره تماس بیمارستان دکتر علی شریعتی:  

07153350116

07153350117

شماره تماس جهت رسیدگی به شکایات: 

09387817767 بصورت تمام وقت

07153316314 در ساعات اداری

شماره فکس بیمارستان:

07153357273

 

222222 001