بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا
  1. اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها
  2. نحوه پذیرش بیماران نحوه پذیرش بیماران
  3. برنامه درمانگاهبرنامه درمانگاه
  4. نقشه بیمارستاننقشه بیمارستان

فراخوان مسابقه کتابخوانی

فراخوان مسابقه کتابخوانی

  باسلام و احترام؛ واحد آموزش و کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان در نظر دارد جهت نشر فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء سطح علمی و ادبی همکاران، مسابقه کتابخوانی برگزار نماید. به نفرات برگزیده در مسابقه علاوه بر تقدیرنامه، جوایزی نیز اهدا می گردد. زمان برگزاری ...

ادامه مطلب

بازدید میدانی کارشناسان وزارت بهداشت از بخش همودیالیز بیمارستان شریعتی

بازدید میدانی کارشناسان وزارت بهداشت از بخش همودیالیز بیمارستان شریعتی

  بازدید میدانی آقای دکتر احرابی، کارشناس دیالیز معاونت درمان وزارت بهداشت، آقای دکتر دسترنج، واحد مشارکت های مردمی وزارت بهداشت و آقای سرسبز، کارشناس بیماران خاص معاونت درمان از بخش همودیالیز در بیمارستان دکتر علی شریعتی و اظهار رضایت از نحوه ارائه ...

ادامه مطلب

جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان برگزار گردید

جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان برگزار گردید

  جلسه اخلاق پزشکی با حضور حداکثر اعضا در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید. اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد: معرفی کتاب جهت مسابقه کتابخوانی درنظر گرفتن زمان کافی جهت پاسخگویی به پرسش های بیماران و همراهان آنها توسط پزشک معالج ...

ادامه مطلب

کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

  کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.

دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.

دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی جهت کلیه پرسنل در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

کمیته بهداشت محیط در بیمارستان برگزار گردید

کمیته بهداشت محیط در بیمارستان برگزار گردید

کمیته بهداشت محیط با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و دیگر اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

جلسه دارو و درمان در بیمارستان برگزار گردید

جلسه دارو و درمان در بیمارستان برگزار گردید

جلسه دارو و درمان با هدف بررسی داروهای شیمی درمانی و داروهای کمیاب با حضور آقای دکتر قناطیر (متخصص خون و آنکولوژی)، خانم دکتر محبی (معاون غذا و دارو)، خانم دکتر خانی (مسئول فنی داروخانه)، ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

جلسه مرگ و میر با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

جلسه مرگ و میر با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

کمیته مرگ و میر با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و دیگر اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار گردید. در این جلسه پرونده یکی از بیماران فوت شده در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و علت مرگ ریشه یابی شد. 

کنفرانس آموزشی آنفلوانزا در بیمارستان برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی آنفلوانزا در بیمارستان برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی آنفلوانزا توسط سرکار خانم دکتر پورمنتصر و به همت سوپروایزر آموزشی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

present1
present2
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه حمزه
klik

map

  1. پیوند هاپیوند ها
  2. پمفلت های آموزشیپمفلت های آموزشی

 

ghasedak

ahkam 5

ahkam 6

otomasion 

ide

 

 

 

thum c1156aa719a7867c823f index 236477

اصول تغذیه در فعالیت بدنی 

 thum 44a7a4c1be10449a8297 index 236476

پیامهای کلیدی اصلاح الگوی مصرف غذایی

thum e23c4ad554ed0cdbe65a index 236473

پیشگیری و کنترل دیابت با انتخاب درست مواد غذایی  

thum c02e34892e43d0a42628 index 236467

پیشگیری و کنترل دیابت بارداری 

 thum 8af3b930e55fc524b889 index 236471

راهکارهایی برای پیشگیری و کنترل دیابت

 

thum b83675741b8e12078018 index 236469 

کنترل وزن برای پیشگیری از دیابت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

pishkhan

ارسال نامه های پستی دانشگاه و كلیه زیر مجموعه ها 
كد دفتر:1122-25-72
نام مسئول دفتر:سر كارخانم اكبر زاده
شماره تماس دفتر:2225439
شماره همراه:09173303367
آدرس و تلفن دفتر:فسا-فلكه سینما

leader president behdasht tahavol farsp saamad