بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا
  1. اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها
  2. نحوه پذیرش و ترخیص بیماران نحوه پذیرش و ترخیص بیماران
  3. برنامه درمانگاهبرنامه درمانگاه
  4. نقشه بیمارستاننقشه بیمارستان

شستن دستها را فراموش نکنید.

شستن دستها را فراموش نکنید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; شستن دستها به روش صحیح تا ۸۰ درصد خطر عفونتهای بیمارستانی را کاهش می دهد.

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

ادامه مطلب

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا سنجش فشار خون پرسنل اداره برق و مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

ادامه مطلب

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

ادامه مطلب

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; کنفرانس آموزشی  با موضوع داروهاي آنتی کوآگولانت و مراقبتهای  پرستاري آن توسط آقای حیدری  با حضور پرستاران  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  برگزار گردید. این کنفرانس آموزشی در تاریخ 98/3/26در سالن کنفرانس ...

ادامه مطلب

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ایستگاه توسط ...

ادامه مطلب

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون پرسنل  مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

ادامه مطلب

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا سنجش فشار خون پرسنل اداره آب و مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

ادامه مطلب

پویش ملی کنترل فشارخون در درمانگاه حمزه

پویش ملی کنترل فشارخون در درمانگاه حمزه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی فشار خون مستقر در درمانگاه حمزه  به روایت تصویر 

کنترل فشار خون پرسنل بیمارستان در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

کنترل فشار خون پرسنل بیمارستان در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; پرسنل بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند.

present1
present2
present591

 

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیماران بستری:

  • دستور بستری توسط پزشک معالج
  • دفترچه درمانی (درصورت همراه نداشتن دفترچه درمانی اطلاع از کد ملی و تاریخ تولد و همراه داشتن کپی شناسنامه الزامی است).
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه حمزه
klik

map

  1. پیوند هاپیوند ها
  2. پمفلت های آموزشیپمفلت های آموزشی

 

nobatdehi 

ghasedak

otomasion

hozoor1

ahkam 5

ahkam 6

ide

 

 

 

thum c1156aa719a7867c823f index 236477

اصول تغذیه در فعالیت بدنی 

 thum 44a7a4c1be10449a8297 index 236476

پیامهای کلیدی اصلاح الگوی مصرف غذایی

thum e23c4ad554ed0cdbe65a index 236473

پیشگیری و کنترل دیابت با انتخاب درست مواد غذایی  

thum c02e34892e43d0a42628 index 236467

پیشگیری و کنترل دیابت بارداری 

 thum 8af3b930e55fc524b889 index 236471

راهکارهایی برای پیشگیری و کنترل دیابت

 

thum b83675741b8e12078018 index 236469 

کنترل وزن برای پیشگیری از دیابت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

pishkhan

ارسال نامه های پستی دانشگاه و كلیه زیر مجموعه ها 
كد دفتر:1122-25-72
نام مسئول دفتر:سر كارخانم اكبر زاده
شماره تماس دفتر:2225439
شماره همراه:09173303367
آدرس و تلفن دفتر:فسا-فلكه سینما

leader president behdasht tahavol farsp saamad