بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

عنایت ا... عطاء اللهی خیر و نیک اندیش فسایی جهت رفاه حال بیماران مراجعه کننده  به درمانگاه بیماران خاص بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا ، یک دستگاه اسپیلت به ارزش 12 میلیون و 700 هزار تومان  به این درمانگاه  اهدا نمود. سرکار خانم زبردست مدیریت و جناب آقای مهندس عسکری مدیر امور عمومی بیمارستان با حضور در این درمانگاه ضمن دیدار با جناب آقای عطاء اللهی در حضور پرسنل و بیماران این درمانگاه با اهداء گل و تقدیر نامه از این خیر و نیک اندیش تشکر و قدردانی کردند.