بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، سرکار خانم زبردست مدیر داخلی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا و آقای مهندس عسکری مدیر امور عمومی این بیمارستان ضمن دیدار با آقای صفری پرسنل روشندل بیمارستان شریعتی با اهداء گل و هدیه قدر دانی کردند.

پانزدهم اکتبر یا ۲۳ مهر به عنوان روز جهانی نابینایان یا روز جهانی عصای سفید نام گذاری شده است.