بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبارهنر زیبا زیستن یکی از بزرگترین دغدغه ها و ایده آلهای بشر امروز است. هنری که تنها در دایره دستاوردها و در حصار بهداشت جامعه میسر می گردد. بی تردید سلامت خواسته ها و رویکردها در هر اجتماعی به وجود سلامت و بهداشت آن جامعه اتکا دارد. شادباش ما نثار وجود نازنین شما همکاران گرامی که پاسداران بی ادعای سلامت جامعه اید. بر خود می دانیم بدینوسیله روز جهانی بهداشت را به شما عزیزان تبریک و شادباش عرض نماییم.