بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

قابل توجه همکاران محترم متخصص و فوق تخصص:

ارسال آثار مربوط به برگزاری همایش پزشک خانواده شهری در قالب پوستر، مقاله ، کاریکاتور ، نقاشی ، طنز ، شعر ، دل نوشته ، تجارب عینی و واقعی ، تجارب مثبت طرح و نقاط قوت ، تجارب منفی طرح ونقاط ضعف راهکارهای مورد نظر و...

مهلت ارسال آثار :

تا پایان اردیبهشت ماه 93

ارسال به ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری واقع در معاونت بهداشتی

یا به آدرس الکترونیک :

محورهای همایش شامل :

1-    پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع

2-   پزشک خانواده و اخلاق پزشکی

3-  دستاوردها و تجارب حاصل از اجرای برنامه پزشک خانواده

4-  پزشک خانواده و ارائه راهکارهای منطقی برای حل مشکلات

5-  پزشک خانواده و تاثیر آن بر شاخص های سلامت ، عدالت و..