بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

نشست مشترک ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی با مشاور فرماندارفسا  در امور بانوان  در دفتر مدیریت این بیمارستان برگزار گردید  و مقرر شد بانوان هنرمند تحت نظر کمسیون امور بانوان فرمانداری، جهت آموزش هنرهای دستی به بیماران بستری در بخش اعصاب و روان در واحد کار درمانی این مرکز درمانی اقدام نمایند.

درادامه این نشست حاضرین از قسمتهای مختلف بخش اعصاب و روان شریعتی نیز بازدید نمودند.