بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کنفرانس آموزشی تفسیر گازهای خونی با تدریس دکتر بیژنی در سالن کنفرانس بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برگزار گردید