بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی اختلال بیش فعالی در کودکان با ارائه خانم دکتر مدرکی  از ساعت 8 الی 10 صبح  روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 30 و 31 مردادماه در سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی برگزار گردید.