بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی آشنایی با انواع سردرد و تدابیر پزشکی و پرستاری لازم در سردردهای اولیه و ثانویه  با ارائه دکتر غافری متخصص مغز و اعصاب و با حضور پرستاران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در سالن کنفرانس این مرکز درمانی برگزار گردید.