بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته مرگ و میر بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا با حضور دکتر ضرغامی، دکتر وکیل، دکتر خدامان و سایر اعضاء این کمیته برگزار گردید.