بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی طب ایرانی در درمان بیماری دیابت با ارائه دکتر صدیق متخصص طب ایرانی با حضور پرسنل بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار گردید.