بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دکتر خالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا، دکتر جمشیدی معاون توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا در راس هیاتی از مدیران و مسئولان این دانشگاه جهت بازدید از وضعیت بیمارستان شریعتی به عنوان مرکز بستری بیماران مشکوک به بیماری کرونا ، در این بیمارستان حضور یافتند و باهمراهی دکتر ضرغامی ریاست بیمارستان دکتر علی شریعتی ، سرکار خانم زبردست مدیریت و سرکارخانم مهرپیما مترون بیمارستان شریعتی از بخش اورژانس این بیمارستان بازدید کردند و ضمن بررسی امکانات ، تجهیزات و وضعیت کارکنانی که در تماس با بیماران بستری مشکوک به بیماری کرونا هستند روند بهبودی و ارائه خدمات به این بیماران را مورد بررسی قرار دادند . دکتر خالقی ازتمامی پرسنلی که به عنوان خط مقدم ارائه خدمات سلامت مشغول خدمت رسانی به بیماران بستری مشکوک به بیماری کرونا هستند تقدیر و تشکر ویژه کردند .