بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری چند اصله نهال توسط ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در محوطه این بیمارستان کاشته شد.

هفته منابع طبیعی در ایران از 15 تا 22 اسفند ماه می باشد. نخستین روز هفته منابع طبیعی، روز درختکاری نامگذری شده است.