بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر بالینی معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: خانم منصوره افتخار سمت : مسئول بخش سوپروایزر بالینی تحصیلات : لیسانس پرستاری شماره تماس: 53316835 تلفن داخلی : 284     "شرح وظایف سوپروایزور بالینی  "     1- کسب ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/media/jce/img/placeholder.png): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

کارشناس ایمنی و مدیریت خطر

کارشناس ایمنی و مدیریت خطر  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: جمیله خوش خلق سمت: کارشناس ایمنی و مدیریت خطر تحصیلات : لیسانس پرستاری تلفن داخلی : 302   "شرح وظایف كارشناس  ايمني و مديريت خطر " 1- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان. 2- ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/media/jce/img/placeholder.png): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

سوپروایزر کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت سوپروایزر کنترل عفونت : نام و نام خانوادگی : سمیه بخشی زاده مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری شماره تماس: 53316835 تلفن داخلی : 284   "شرح وظایف سوپروایزور کنترل عفونت " 1-همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای ...

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی نام و نام خانوادگی : جواد صادقی سمت : سوپروایزر آموزشی بیمارستان تحصیلات : فوق لیسانس آموزش داخلی جراحی تلفن داخلی : 207       "شرح وظایف سوپروایزور آموزشی "  1-کسب دستور برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری ...