بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

با توجه به راه انداری دستگاه سنجش تراکم استخوان پیشرفته در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا جهت رفاه حال متقاضیان نوبت دهی همه روزه از ساعت 7:30 تا 13:30 به صورت تلفنی و حضوری انجام می گیرد .جهت دریافت نوبت  با شماره 2216317-0731 تماس حاصل فرمایید.