بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جهت رفاه حال همشهریان عزیز و همچنین جهت ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر ازمایشگاه درمانگاه حمزه به بیمارستان شریعتی فسا انتقال یافت لذا از این پس این ازمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر اماده خدمت رسانی به متقاضیان می باشد.