بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

در تاریخ 11/08/1392 دستگاه مدرن سونوگرافی در بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور دکتر دوگانی نماینده محترم شهرستان فسا و علیرضا انصاری معاون استاندار و فرماندارویژه فسا و دکتر علیرضا عسکری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و جمعی دیگراز مسئولین به بهره برداری رسید