بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسااینک بهار با رایحه دلنواز از راه می رسد                                                                      

       درختان با نوای نسیم صبحگاهی بیدار می شوند

            زمین نفس می کشد و حیاتی دوباره در جان و دل روزگار جاری می شود

در این رهگذر ...

دل می سپاریم به تنها گرداننده لیل و نهار

                             باشد "احسن الحال" نصیبمان گردد

ایامتان به کام، روزگارتان بهاری

            نوروز 1394 بر شما مبارک