بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه بررسی مشکلات و امکانات رفاهی بیماران خاص تالاسمی و هموفیلی با حضور کارشناسان معاونت درمان و مدیر داخلی و مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردید.