بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

بسمه تعالي

ضمن تشكر از كليه شركت كنندگان محترم،R04; نتايج مرحله دانشگاهي بخش كتبي بيستمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد و كاركنان به شرح ذيل اعلام مي گردد:

لازم به ذكر است كه طبق آيين نامه داخلي دانشگاه معيار انتخاب برگزيدگان بخش كتبي، كسب حداقل 70 امتياز مي باشد.

نتايج مرحله دانشگاهي بخش كتبي بيستمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد

الف- بخش كتبي قرآن

-          ترجمه و مفردات قرآني

1-    عليرضا ابراهيمي نژاد

 

-          آشنايي با مفاهيم قرآني

1-    فرزانه مباشري

ب- بخش كتبي عترت

-          احكام

1-    راحله ثابت سروستاني

2-   سعيده جعفري زاده

 

-          سيره معصومين(ع)

1-    فاطمه نوروزي

2-   سارا عبدالهي

 

 

نتايج مرحله دانشگاهي بخش كتبي بيستمين جشنواره قرآن و عترت كاركنان

الف- بخش كتبي قرآن

-          ترجمه و مفردات قرآني

1-    صديقه رضائيان

2-   سيده عاطفه موسوي

 

-          آشنايي با مفاهيم قرآني

1-    هاجر گرمسيريان

2-   مجتبي خالقي

ب- بخش كتبي عترت

-          آشنايي با احاديث و ادعيه

1-    مجتبي خالقي

 

-          احكام

1-    فاطمه اكبري نسب

2-   فاطمه قناعتيان

 

-          سيره معصومين(ع)

1-    آمنه عسكري زاده