بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آزمون نقش پرستار در پیشگیری و کنترل زخم بستر در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید. در این آزمون خانم ها سیده فاطمه کمانه، الهام مرادی، سهیلا رونده، شکوفه جعفری، مریم جمالی و آقای ابوالفضل شکوهی موفق به کسب نمره کامل شدند.