بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

حضور تیم ارزیابان کشوری از وزارت بهداشت در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

صبح روز سه شنبه 19 بهمن ماه گروه کارشناسان ارزیاب از وزارت بهداشت جهت تعیین درجه ی بیمارستان به مدت دو شبانه روز در بیمارستان حضور یافتند.

در جلسه ی افتتاحیه، ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر حسینی پور ضمن خوشامد گویی به کارشناسان ارزیاب و کارشناسان بیمه که از استان تشریف آورده بودند؛ یادآور شدند که پرسنل بیمارستان در طول یک سال گذشته تمام تلاش خود را در راستای ارتقاء کیفیت خدمات برتر و شایسته اعمال داشته است.