بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته مدارک پزشکی با حضور حداکثر اعضاء در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

مصوبات جلسه به شرح ذیل اعلام گردید:

  • گواهی فوتی که توسط پزشکی قانونی صادر می شود حتماً یک نسخه از آن روی پرونده بیمار قرار گیرد.
  • آمار رضایت مندی توسط پرسنل مدارک پزشکی جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss آنالیز گردد.
  • موارد فوتی که نیاز به صدور گواهی فوت از طرف پزشکی قانونی دارد استعلام و به بقیه بخش ها اعلام گردد.