بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

اعصاب و روان

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی: احمد مهاجری
سمت : مسئول بخش اعصاب و روان
تحصیلات : کارشناس پرستاری
شماره تماس:  53314234

تلفن داخلی :

226

 

ریاست بخش:      دکتر سمیه معتضدیان                                             

 

نام پزشکان بخش نوع تخصص

دکتر سمیه معتضدیان

دکتر آرمان ضرغامی

اعصاب و روان

اعصاب و روان

 

مقررات داخلی بخش :(جهت اطلاع ارباب رجوع)

آشنایی با پزشک معالج – مسئول بخش – پرستار مربوطه

آموزش آشنایی با محیط فیزیکی و نحوه استفاده از امکانات موجود در بخش

آشنایی با مقررات بخش و بیمارستان ( ساعت ملاقات – ساعت سرو غذا – نحوه استفاده از تخت – تلفن – عدم ترک بخش بدون اطلاع پرستار – پوشیدن لباس بخش – عدم استعمال سیگار در اتاق ها – استفاده از سیگار با هماهنگی پرسنل – آموزش دست بند شناسایی – اهمیت بالا بودن نرده کنار تخت و نحوه استفاده )

آموزش بیمار و خانواده در مورد همراه نداشتن وسایل تیز و برنده و اشیاء قیمتی – قرص و دارو اضافی – وسایل شیشه ای

آموزش بیمه ها و هزینه ها

آموزش علت بستری و نوع بیماری و عوارض آن

 

فهرست خدماتی که در بخش به صورت بستری یا سرپایی ارائه میگردد:

1- خانواده درمانی

2 - روان درمانی فردی

3- گروه درمانی

4- کادر درمانی

5 – دارو درمانی 

 

مسئول واحد روانشناسی :

خانم آمنه مدرکی

 

  • بخش اعصاب و روان دارای 29 تخت بستری ، 2 اتاق ایزوله زنان و مردان و مجهز به سالن تفریحات و کار درمانی، اتاق الکتروشوک درمانی، محوطه گردش بیماران و اتاق سیگار بیماران می باشد.

 

29 006