بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

ام آر آی

معرفی ماموگرافی

معرفی ماموگرافی مسئول بخش  نام و نام خانوادگی: ندا بذرافشان تحصیلات: کاردان رادیولوژی   مسئول فنی بخش نام و نام خانوادگی: دکتر رفیعی تحصیلات:متخصص رادیولوژی شماره تماس با بخش ماموگرافی: 53314690-071 داخلی 300  

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/4%20001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/29%20004.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

ام آر آی

ام آر آی معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : ویدا حسین زاده تحصیلات : کارشناس رادیولوژی سمت : مسئول ام آر آی شماره تماس: 53314681-3 داخلی : 201   پرسنل ام آر آی : نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات جلال ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/1%20001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/3%20001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان معرفی مسئول  نام و نام خانوادگی: ندا بذرافشان تحصیلات: کاردان رادیولوژی تلفن:53314690-071 داخی 300   مسئول فنی نام و نام خانوادگی : دکتر رفیعی تحصیلات : متخصص رادیولوژی ساعت کاری بخش : نوبت دهی هر روز از ساعت 7 تا 14 به استثنای جمعه و روزهای ...