بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

ام آر آی

ام آر آی

ام آر آی معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : ویدا حسین زاده تحصیلات : کارشناس رادیولوژی سمت : مسئول ام آر آی شماره تماس: 53314681-3 داخلی : 201   پرسنل ام آر آی : نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات جلال ...

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی : فاطمه گل رازقی تحصیلات : کاردان رادیولوژی تلفن تماس : 53316317 تلفن داخلی: 261   ساعت کاری بخش : نوبت دهی هر روز از ساعت 7 تا 13 به استثنای جمعه و روزهای ...

سی تی اسکن

سی تی اسکن معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: ویدا حسین زاده سمت : مسئول سی تی اسکن تحصیلات : کارشناس رادیولوژی شماره تماس: 53314219 شماره داخلی : 293    این مرکز مجهز به دستگاه توشیبا 16 اسلایس است که از دستگاه های ...

مرکز ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد معرفی مسئول مرکز ترک اعتیاد: نام و نام خانوادگی: محبوبه جاویدی سمت : مسئول مرکز ترک اعتیاد تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس : تلفن داخلی : 533122225-6 240    

سونوگرافی

سونوگرافی  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: ویدا حسین زاده سمت : مسئول سونوگرافی تحصیلات : کارشناس رادیولوژی شماره تماس: 53314218 شماره داخلی : 283   پرسنل : نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات محبوبه ...