بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

معرفی حوزه ریاست

دفتر حوزه ریاست

دفتر حوزه ریاست مسئول دفتر : نام و نام خانوادگی: فاطمه فضل اله پور تحصیلات : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت شماره تلفن : داخلی : 53314684 210    

مدیر امور عمومی و اداری

مدیر امور عمومی و اداری نام و نام خانوادگی : مهندس امین عسکری تحصیلات : لیسانس برق شماره داخلی : 211   سوابق كاري: از سال 81 الی 83 دبیر هنرستان زرین دشت داراب از سال 84 الی 86 شرکت تهویه و تاسیسات ایران ( ساخت بیمارستان حضرت  ولی عصرعج) سال ...

مدیر داخلی

مدیر داخلی نام و نام خانوادگی: طاهره زبردست سمت : مدیر داخلی بیمارستان   اهم فعالیت ها در طول خدمت بهشرح ذیل: سوپروایزر بالینی بیمارستان شریعتی و بیمارستان حضرت ولیعصر(عج ) مدیر امور عمومی و سرپرست امور اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج ) مترون ...

دبیرخانه

دبیرخانه نام و نام خانوادگی: معصومه بیژنی  سمت : مسئول دبیرخانه بیمارستان تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری شماره تلفن : داخلی : 53357273 241   شرح وظايف دبير خانه: ثبت و ارسال کلیه نامه های وارده بر ...

معرفی ریاست بیمارستان

معرفی ریاست بیمارستان نام و نام خانوادگی: دکتر آرمان ضرغامی سمت : ریاست بیمارستان دکتر شریعتی فسا تحصیلات: دکترای تخصصی در رشته اعصاب و روان شماره تماس : 53314272 داخلی: 216   شرح وظایف ریاست بیمارستان: پاسخگويي به مشكلات خارج ...