• 1401/09/08
  • - تعداد بازدید: 191
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رسالت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

مرکز آموزشی درمانی دکتر علی شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا در جهت نیل به اهداف عالی ، ماموریتهای ذیل را در پیش رو دارد:

  • ارائه بهترین خدمات تشخیصی- درمانی- آموزشی در حوزه های آنکولوژی، اعصاب و روان، دیالیز و بیماران خاص در شرق و جنوب استان فارس

چشم انداز

  • پیشرو در ارائه خدمات درمانی وآموزشی دیالیز و اعصاب و روان در استان فارس تا سال 1403

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: