• 1401/02/22
 • - تعداد بازدید: 322
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

آمار و مدارک پزشکی

معرفی و شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: محبوبه شاه حسینی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدارک پزشکی

سمت: مسئول بایگانی

تلفن مستقیم: 53350115-071

شماره داخلی: 219

 

شرح وظایف کارشناس آمار مدارک پزشکی

 1. تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش های بستری و سرپایی (پارکلینیک ها )
 2. تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل شاخص های آماری سالیانه
 3. پاسخگوئی به سازمانهای مختلف و واحدهای بیمارستان در مورد آمارهای درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه
 4. ارسال آمار به سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت با هماهنگی مسئول مربوطه
 5. ثبت اطلاعات در کامپیوتر (در صورت وجود )
 6. پاسخگوئی به محققان در زمینه اطلاعات آماری
 7. بایگانی آماری واحدهای مختلف بیمارستان
 8. جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده و بایگانی مدارک فوت آنها
 9. خارج نمودن کارتهای ایندکس بیماران ترخیص شده از فایل جاری
 10. راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی
 11. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق
 12.  تعیین و تنظیم آمار روزانه بخشهای بستری

  شرح وظایف بایگان مدارک پزشکی

 1. تفکیک و تنظیم پرونده های تحویل گرفته از حسابداری ترخیص
 2. تفکیک پرونده ها براساس شماره قدیم یا جدید
 3. پوشه کردن پرونده ها با شماره جدید
 4. الصاق گزارش آزمایشگاه – رادیولوژی – پاتولوژی در پرونده بیماران
 5. انجام امور بایگانی پرونده ها بر اساس روش استاندارد تعیین شده
 6. پاسخگویی و همکاری با پزشکان –محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش
 7. بایگانی پرونده های اورژانس و سرپایی
 8. بایگانی کارت ایندکس بیماران در فایل های مخصوص
 9. گرفتن نقص پرونده ها و ارسال پرونده های دارای نقص به بخشهای مربوطه جهت رفع نقص
 10. ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد
 11. تشکیل پرونده سفید برای بیماران بستری – سرپایی یا اورژانس
 12. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام ما فوق
 13. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: