• 1401/02/22
  • - تعداد بازدید: 219
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

تغذیه

معرفی و شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: پوران حیدری

سمت: مسئول واحد تغذیه

تحصیلات: کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

شماره داخلی : 245

 

 در این واحد خدمات زیر ارائه می گردد :

  • مشاوره و آموزش به بیماران دیابتی
  • ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران بستری
  • غربالگری بیماران بستری در معرض سوء تغذیه

 

"شرح وظایف کارشناس تغذیه"

مطالعه و ارزشیابی غذاها و خوراکیهای بومی و محلی با توجه به عادات غذایی مردم

مطالعه و تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذیه به منظور جلوگیری از کمبودها و یا اشکالات دیگر

تهیه و تدوین فرمول های خاص غذایی برای بیماران طبق دستور پزشک و انجام مشاوره

سرپرستی و نظارت بر تهیه و نگهداری ، پخت ، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم غذاها و با در نظر گرفتن مقررات بیمارستانی و معدوم سازی مواد غذایی فاسد شده در صورت نیاز

نظارت در انتخاب ، سفارش ، تحویل ، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در بیمارستان جهت بیماران

پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته

دادن نظرات مشورتی و همکاری با بیماران و سایر کارکنان بیمارستان ( با واحدهای دیگر در مورد تغذیه و رژیم غذایی مربوطه )

دادن نظرات مشورتی در زمینه امور تغذیه به واحد های اجرایی و یا آموزشی مربوط در صورت لزوم

جمع اوری اطلاعات و تهیه آمار مورد نیاز واحد تغذیه و ثبت در فرمهای مخصوص و ارائه آمار به مسئولین ذیربط

نظارت بر سردخانه های مربوط در آشپزخانه

شرکت در جلسات آموزشی جهت بالا بردن مهارتهای فردی

ارائه گزارش روزانه و ماهیانه به مقام مافوق

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: